การค้นหาเส้นทางโดยใช้GPS

gps navigator การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่ไม่มีความคุ้นเคยนั้นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆที่มีความพร้อมและความถูกต้องเข้ามาช่วยเหลือให้ทันต่อการใช้งานนั้นๆได้อย่างลงตัวด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัยทำให้มีผู้คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถเป็นตัวช่วยให้คุณได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างดีเยี่ยม
       มนุษย์มีการนำสัตว์ต่างๆที่มีความแข็งแรงทั้งช้าง ม้า มาช่วยลดภาระของการเดินทางไปด้วยเพียงส่วนหนึ่ง โดยมนุษย์เราลดพลังงานด้วยการเดินมากขึ้นหรืออาจจะนำผู้ป่วย เด็ก ผู้หญิงขึ้นพาหนะในการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี แถมประหยัดเวลาไปได้มากกว่าการเดินทางด้วยการเดินเพียงเท่านั้น
        วิวัฒนาการต่อมาคือการประดิษฐ์คิดค้นถึงการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เข็มทิศ เข็มทิศเป็นอุปกรณ์ในการค้นหาเส้นทางได้เป็นอย่างดีและถูกต้องการเดินทางในสมัยก่อนมักจะนำเครื่องมือเข็มทิศเข้ามาช่วยในการเดินทางเพื่อไปยังเป้าหมายที่วางเอาไว้ ด้วยความแม่นยำของเข็มทิศจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีคนพูดถึงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียววิธีใช้เข็มทิศก็คือวางเข็มทิศบนฝ่ามือในแนวระดับโดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมา เมื่อลูกศรชี้ทิศทางไปทางทิศใด ก็เดินตามไปทางทิศนั้น ยังที่ๆเราต้องการจะไป
        ถัดมาได้มีการนำแผนที่ของแต่ละส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการค้นหาเส้นทางเพื่อง่ายต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็ได้นำแผนที่ในหลายๆที่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางอยู่เช่นเดิมสำหรับคนที่เพิ่งไปเยือนยังสถานที่ต่างๆเป็นต้องอาศัยแผนที่มาเพื่อใช้ในการเดินทาง ยิ่งแผนที่เจาะลึกมากเท่าใดก็จะยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
        ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถยนต์ได้มีการติดgps navigatorไว้ในรถด้วยคุณสมบัติของgps navigator การคำนวณจากตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางที่เรากำหนด หลักการก็คือดาวเทียมในการส่งค่าเพื่อคำนวณตำแหน่งและพิกัดโดยใช้ตัวรับสัญญาณ GPS เพื่อเป็นการบอกตำแหน่งที่อยู่บนพิกัดโลกแต่มันง่ายในการใช้ของมนุษย์ก็คือสะดวกในการค้นหาสถานที่ภายในรถ บางระบบมีเสียงในการบอกซ้าย ขวา กลับรถ ผิดทาง และมีการคำนวณทางด้านเวลาในการเดินทางอีกด้วย
       การเดินทางไปยังเป้าหมายที่ต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านั้นเป็นประโยชน์ในค้นหาเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทางเมื่อต้องการใช้เวลาอย่างรวดเร็วหรือมีเวลาที่จำกัดนั่นเอง แต่บางคนก็มีความถนัดในการใช้งานไม่เหมือนกัน บางคนถนัดในการใช้เข็มทิศในการค้นหา บางคนถนัดในการใช้แผนที่เพื่อการเดินทางไปยังเส้นทางเพื่อการท้าทายในการเดินทาง บางคนเลือกที่จะใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์ทั้งการค้นหาทาง google และเครื่องมือในรถอย่างgps navigator หรือแม้แต่อุปกรณ์ออกใหม่อย่าง ipod iphone ก็มีเครื่องมือในการช่วยหาเส้นทางได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน
More Info : gps navigator GPS

Leave a Reply